Podatnicy, korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania

muszą wybrać organizację pożytku publicznego, której zechcą przekazać 1%, najpóźniej 31 stycznia (lub w korekcie zeznania – do końca lutego). Wtedy bowiem dla tej grupy podatników mija termin składania zeznań podatkowych.

więcej

 

 

 


 

 

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra
posiada status Organizacji Pożytku Publicznego

Powyższy status jest wykazany w Krajowym Rejestrze Sądowym nr KRS 0000292754

 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 2003 roku wprowadziła
 pojęcie Organizacji Pożytku Publicznego w odniesieniu do organizacji, które prowadzą
działalnośi społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.


zgodnie z niżej załączonym wykazem organizacji Pożytku Publicznego prowadzonym
w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra

jest organizacją uprawnioną do otrzymania 1% podatku  dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2017. 

(strona 265 w poniższym wykazie pozycja 6128)

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

w ramach projektu PITax.pl dla OPP


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Drodzy stypendyści w oparciu o zaksięgowane środki pozyskane z akcji 1% na indywidualnych kontach stypendialnych rozpoczynamy działania związane ze wsparciem finansowym w ramach działań OPP za rok 2015

Wypłaty dla zakwalifikowanych stypendystów będą realizowane z początkiem listopada dlatego zachęcamy do uzupełnienia dokumentów. W celu dopełnienia formalności związanych z działaniami stypendialnymi prosimy o pilny kontakt.

Kontakt w sprawach formalności:

Wojciech Lesiak wojciechlesiak@ad-astra.org.pl

tel. 505-182-430 po godz 18.00